Öğr. Gör. Enes AÇIKGÖZOĞLU Merkez Müdürü
Öğr. Görevlisi Saliha FİŞEK Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Cevriye ALTINTAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emine ARUĞASLAN Üye